Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Kiesraad heeft donderdag 28 mei 2015 in een openbare zitting in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de uitslag vastgesteld van de Eerste Kamerverkiezingen 2015. D66 heeft tien zetels gekregen. Op 9 juni 2015 treedt de nieuwe Eerste Kamer aan.

Petra Stienen krijgt drie portefeuilles:

  • Immigratie & Asiel
    asiel- en vreemdelingenbeleidBuitenlandse Zaken,
  • Defensie en Ontwikkelings-samenwerking
    defensie en ontwikkelingssamenwerking
  • Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
    milieu

X