Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Kiesraad heeft donderdag 28 mei 2015 in een openbare zitting in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de uitslag vastgesteld van de Eerste Kamerverkiezingen 2015. D66 heeft tien zetels gekregen. Op 9 juni 2015 treedt de nieuwe Eerste Kamer aan.  Tijdens de verkiezingen van 27 mei 2019 bemachtigde D66 7 zetels in de Eerste Kamer.  Petra Stienen treedt voor een tweede termijn aan.

Petra Stienen krijgt drie portefeuilles:

  • Immigratie & Asiel
  • Defensie en Ontwikkelings-samenwerking
  • Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening

Vanaf 2019 heeft Petra Stienen de volgende portefeuilles:

  • Immigratie en Asiel
  • Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Europese Zaken: Parlementaire Assemblee van Raad van Europa (PACE)

Parlementaire Assemblee van Raad van Europa

Vanaf 2017 zit Petra Stienen in de Nederlandse delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE). Sinds september 2019 is zij delegatieleider.

X