18 september 2015

De Aletta Jacobsprijs 2016 is toegekend aan drs. Petra Stienen. Ze krijgt de prijs vanwege haar vermogen de stem van vrouwen, binnen en buiten Nederland, via haar werk door te geven en te versterken. Bovendien weet zij het onderwerp ‘de rol van vrouwen’ in een hedendaags en internationaal perspectief te plaatsen. De prijs wordt op 7 maart 2016 uitgereikt door rector magnificus van de RUG Elmer Sterken. De bekendmaking van de prijs valt samen met de dag waarop Koningin Wilhelmina in 1919 de wet ondertekende die het volledig kiesrecht aan vrouwen toekende.

Volgens juryvoorzitter prof. dr. Janka Stoker heeft Stienen het vermogen ruimte te creëren voor het andere geluid van vrouwen én mannen in Nederland en de Arabische wereld. Stienens persoonlijke reis van de Donderberg in Roermond via de Arabische wereld richting literatuur en politiek is heel inspirerend voor velen. De jury is onder de indruk van haar expertise, haar diplomatieke én journalistieke kwaliteiten, haar uitgesproken belangstelling voor de rol van vrouwen en haar vermogen om het perspectief van anderen een podium te geven.

Petra Stienen is geboren in Roermond op 8 mei 1965. Ze groeide op in een arbeidersgezin, doorliep in Roermond het Bisschoppelijk College Schöndeln, raakte gefascineerd door de islam en bedacht dat, als ze de Koran wilde lezen, ze Arabisch moest leren. Ze ging Arabisch studeren aan de Universiteit Leiden en raakte vervolgens meer geïnteresseerd in de context van de taal, de Arabische wereld. Tussen 1995 en 2004 was ze als mensenrechtendiplomaat werkzaam op de Nederlandse ambassade in achtereenvolgens Egypte en Syrië. Terug in Nederland wilde ze een brug slaan tussen het Westen en de Arabische wereld. Tijdens de protesten in de Arabische wereld in 2011 trad ze regelmatig op in nieuwsprogramma’s zoals Pauw en Witteman, Nieuwsuur. Hiervoor ontving ze op 24 februari 2012 de Vrouw in de Media Award 2011.

Ze had een column in Buitenhof, Opzij en schrijft o.a. voor de Limburger, NRC Handelsblad en de Volkskrant. In 2013 kreeg zij de Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg Inspiratieprijs voor haar werk als auteur en verhalenverteller over Limburg en de Arabische wereld.

Petra Stienen heeft verschillende boeken geschreven, waaronder Dromen van een Arabische Lente. Een Nederlandse diplomate in het Midden-Oosten (2008), Het andere Arabische geluid. Een nieuwe toekomst voor het Midden-Oosten? (2012) en Terug naar de Dondersberg: portret van een wereldwijk (2015).

Tegenwoordig werkt ze als strategisch adviseur en treedt ze veel op als spreker. Ze verzorgt o.a. lezingen over diversiteit, werken en wonen in de Arabische wereld, beeldvorming over Nederland, persoonlijk leiderschap, integratievraagstukken en radicalisering. Ze is betrokken als presentator bij KRACHT on Tour, een initiatief van minister Bussemaker, dat vrouwen kansen en mogelijkheden wil laten zien om hun talent (nog) beter in te zetten en daarmee financieel zelfstandiger te worden. Stienen is lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.

Aletta Jacobs Prijs

De Rijksuniversiteit Groningen reikt om de twee jaar de Aletta Jacobs Prijs uit aan een vrouw met een academische opleiding, die zich nationaal en/of internationaal verdienstelijk heeft gemaakt op het terrein van de emancipatie. De prijs werd in 1990 ingesteld door prof.dr. Erik Bleumink, voormalig voorzitter van het College van Bestuur. Eerder werd de prijs o.a. uitgereikt aan Els Borst, Neelie Kroes Lilian Gonçalves-Ho Kang Yu en Hedy d’Ancona.

Foto: Merlijn Doomerik

Share this post

X