Waarom kandidatuur D66 Eerste Kamer?

In 1984 verliet ik vol ambitie een nieuwbouwwijk in het Limburgse Roermond om de wijde wereld in te gaan. Als mensenrechtendiplomaat in de Arabische wereld op de ambassades Cairo en Damascus heb ik ervaren hoe belangrijk de rechtstaat en vrijheden zijn voor het welzijn en welvaart voor alle burgers en mensen die toevlucht zoeken tot Europa.

Inmiddels is de wijde wereld onze wijken binnengekomen. Dit is voor mij de context van mijn ondernemerschap waarin participatie, emancipatie, migratie en inclusiviteit centrale thema’s zijn. Er dreigt een steeds groter wordende tweedeling in onze samenleving te ontstaan tussen kansrijke en kansarme burgers. Als zelfstandig professional zie ik bijvoorbeeld hoe de veranderende arbeidsmarkt voor sommige enorme kansen biedt en anderen buitenspel dreigt te zetten. Maar angst is geen raadgever. Alleen door al het talent in onze samenleving aan te spreken kunnen we vooruit, in eigen land maar ook in relatie tot de wereld. Uiteraard met aandacht en steun voor mensen die hierin minder snel meekunnen.

Door mijn activiteiten binnen D66 voor de Hans van Mierlo stichting, D66 internationaal en diverse verkiezingsdebatten en congressessies heb ik goed inzicht in het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik zie mijzelf als een verbinder tussen de leden die D66 groot hebben gemaakt en de generaties die de komende jaren de stem van D66 op alle politiek niveaus in Nederland en daarbuiten willen laten doorklinken.
Vanuit deze ervaringen en expertise wil ik me graag namens D66 inzetten binnen de D66 fractie in de Eerste Kamer. Juist daar kunnen we als partij er voor zorgen dat de Nederlandse rechtsstaat in stand blijft en dat binnen de Nederlandse wetgeving alle burgers gelijke kansen hebben op een goede toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

 

Petra Stienen

Share this post

X