D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen is vorige week tijdens de wintersessie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa verkozen tot vice-president van de ALDE-groep en als vice-voorzitter van de Equality and Non-Discrimination committee.

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) bestaat uit 324 democratische verkozen volksvertegenwoordigers uit 47 verschillende landen.  De PACE komt vier keer per jaar bijeen in Straatsburg. De Nederlandse Delegatie kent 7 leden en 7 plaatsvervangende leden. D66 Eerste Kamerlid Petra Stienen is de Nederlandse Delegatieleider. Binnen de PACE zijn er 5 politieke groepen. Stienen is verkozen tot vice-president van de ALDE-groep.

Het doel van de PACE is om binnen Europa de mensenrechten te handhaven en de democratie en de rechtsorde te bevorderen. Naast de plenaire vergadering zijn er een negental commissies die het voorbereidend werk doen voor de plenaire vergadering. De nieuwe rollen voor D66 Eerste Kamerlid Stienen binnen de PACE betekenen een grotere betrokkenheid binnen de PACE bij belangrijke D66 thema’s.

Stienen sprak namens de ALDE-groep tijdens het plenaire debat over het rapport over “Freedom of religion and belief at the workplace’’. Een aantal mensenrechtenorganisaties zoals European Parliamentary Forum on Sexual and Reproductive Rithgs, met The Center for Reproductive Rights, European Humaniost Federation, Humanist International, ILGA Europe and IPPF European Network had hun zorgen geuit over dit rapport en concept aanbevelingen aan het comité  van ministers. Zij vreesden dat het concept ‘reasonable accommodation’ uit het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap gebruikt zou gebruikt kunnen worden als kapstok voor meer rechten voor werknemers om op basis van religie of geloofsovertuiging uitzonderingen te eisen die zouden kunnen leiden tot discriminatie van vrouwen, LGBTI’ers of niet-gelovigen. Dankzij goede samenwerking met andere progressieve leden van de PACE is het gelukt om via amendementen de resolutietekst af te zwakken en de aanbeveling te verwerpen.

Share this post

X