Vooral op sociale media lijkt het soms wel of niemand meer met iemand overweg kan. De Volkskrant zet daar deze zomer vrienden tegenover die grote en kleine verschillen overbruggen. Deze week: schrijver Mounir Samuel en Eerste Kamerlid voor D66 Petra Stienen.

Toen Mounir Samuel (28) onlangs zijn nieuwe boek God is groot – Eten, bidden en beminnen met moslims presenteerde, hield Petra Stienen (53) een toespraak. Ze sprak over het ‘Graf met de handjes’ in haar geboortestad Roermond, met daarin een jonkvrouw en een kolonel die voor 19de-eeuwse begrippen een ‘gemengd huwelijk’ hadden – de een was katholiek en de ander protestants. Na hun dood mochten ze niet op één begraafplaats liggen en zo belandden ze aan twee kanten van een muur. Daar overheen houden twee gebeeldhouwde handen elkaar vast. Dát is wat Samuel in zijn boek doet, zei Stienen: als christelijke Egyptische Nederlander reikt hij zijn hand over de muur.

Share this post

X