Logisch vervolg op Dromen van een Arabische lente
De roep om vrijheid en waardigheid stond centraal in de Arabische lente van 2011. Ineens drongen stemmen door die in het decennium na 9/11 nauwelijks in de westerse media
werden gehoord. De roep om verandering van binnenuit en de opkomst van liberale bewegingen geven hoop op een ander Midden-Oosten.
Petra Stienen, auteur van het succesvolle Dromen van een Arabische lente, beschrijft in dit essay welke verwachtingen jonge activisten, zakenlieden, journalisten en kunstenaars in de
Arabische wereld hebben van het nieuwe Midden-Oosten, en van gelijkwaardige bondgenootschappen met het Westen. In Stienens nieuwe boek ligt de nadruk op de gevolgen van de veranderingen in de Arabische
wereld voor de rest van de wereld, en voor Europa in het bijzonder.

Bestel dit boek

Share this post

X