foto: Merlijn Doomernik 

 foto: Bart Burghgraef 


 foto: Peter Wouters

De Kiesraad heeft donderdag 28 mei in een openbare zitting in de plenaire zaal van de Eerste Kamer de uitslag vastgesteld van de Eerste Kamerverkiezingen 2015. D66 heeft tien zetels gekregen. Op 9 juni 2015 treedt de nieuwe Eerste Kamer aan. Petra Stienen krijgt drie portefeuilles. 

Portefeuilles

Immigratie & Asiel
asiel- en vreemdelingenbeleid

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelings-samenwerking
defensie en ontwikkelingssamenwerking

Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
milieu

Pages

Agenda

06-03-2018

Eerste Kamer der Staten-Generaal
plenaire vergadering
Den Haag

13-03-2018

Eerste Kamer der Staten-Generaal
plenaire vergadering
Den Haag

20-03-2018

Eerste Kamer der Staten-Generaal
plenaire vergadering
Den Haag